İxtisasartırmalar - Təlimlər

Müştəri etirazlarının idarə edilməsi

Müştəri etirazlarının idarə edilməsi

Treninq praktiki yönümlüdür. Burada fərqli kommunikasiya kanallarlarından (bir başa görüş, telefon danışıqlarında, elktron yazışmada və s.) istifadə etdikdə müştərilərin etirazlarının idarə edilməsi nəzərdə tutulub.

Təlimin proqramı:
 1. Müştərinin tələbatının öyrənilməsi
  1. Açıq və bağlı suallar
  2. Qabaqlayıcı suallar
  3. Situasiyalı suallar  və s.
 2. Məhsulun təqdimatı
 3. Etirazların səbəbləri
 4. Müştərinin şübhə etməsinə görə  onun maraqlar ölçüsünün təyin edilməsi
 5. Etiraz növləri
 6. Müştərinin qorxuları
 7. Etirazlarla işləmə metodları və texnikaları
 8. Sualların tipindən asılı olaraq  etirazlarla iş metodları
 9. Etirazlara effektiv cavabların hazırlanması
 10.  Etirazlalra işləmə texnikaları
  1. Etirazı bir arqumentə çevirmək
  2. Etirazın yumşaldılması
  3. Tövsiyələrdən istifadə
 11.  Etirazlar- müştəri ilə kontaktın yaradılmasının əsas imkanıdır.